YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GETİRİLEN YENİLİKLER – 23.03.2018

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GETİRİLEN YENİLİKLER – 23.03.2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun getirdiği temel değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Tapu Kanunu’nun değiştirilen 26. Maddesi’yle, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatifleri ile tam kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

Kooperatifler ile anonim ve limitet şirketlerin kuruluşu aşamasında tescil ettirmek zorunda oldukları defterler, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilecek.

Bir kooperatif, en az 7 ortak tarafından imzalanan anasözleşme ile kurulacak. Bu anasözleşmenin noterce onaylanması yerine artık, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilen personel huzurunda imzalanması yeterli olacak.

Belediye sınırlarında ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyelerin verdiği altyapı kazı izni, kazı izin harcına tabi olacak. Harç, alan tahrip tutarı üzerinden binde iki oranında alınacak. Bu harcın mükellefi, izin talebinde bulunan kişi veya kişiler olacak.

Belediyelerin görev ve hizmetlerinin yürütülmesi ve başvuruların sonuçlandırılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından e-Belediye bilgi sistemi kurulacak.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunun değiştirilen 7. maddesi uyarınca rehin kapsamı genişletilecek. Artık taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar da taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehnin kapsamına girecek.

 

2018-03-23T10:07:29+02:00