Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 2 Şubat 2018 tarihinde T.B.M.M. gündemine sunuldu ancak yürürlüğe henüz girmedi. İçerdiği yenilikler özetle;

İflas Erteleme Kurumunun Kaldırılması

-İflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılarak konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Ticari Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması-Tahkim Kararlarına Karşı Yargı yolu düzenlemesi

-Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını amaçlayan tasarıyla ticari uyuşmazlıkların tahkim ile çözüldüğü davalarda, Mahkemenin yardımına ihtiyaç duyulan hallerde görevli mahkemenin (Asliye hukuk-Asliye Ticaret)açıkça belirlenmesi ve bu yolla yargılama sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.

Tahkim Mahkemesinin vermiş olduğu kararların iptali için görevli mahkemenin Bölge Adliye Mahkemesi olacağı belirlenmiştir.

Elektronik Tebligat

-Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, KİT’ler, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler, arabulucular ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatların zorunlu olarak elektronik ortamda yapılması sağlanarak yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının teminat altına alınması amaçlanıyor.

  • Söz konusu tasarı meclis gündeminden geçip yürürlüğe girdiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlgili Link

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0913.pdf

 

2018-02-05T15:31:19+02:00