VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’e göre, kişisel verileri işlenen bütün gerçek kişiler, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bütün talepleri hakkında veri sorumlusuna başvurabilirler. Bu talepler, yazılı olarak, şu şekillerde veri sorumlusuna iletilir:

  1. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla,
  2. Güvenli elektronik imza vasıtasıyla,
  3. Mobil imza vasıtasıyla,
  4. İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla,
  5. Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Veri sorumlusu, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Başvuruya karşılık kabul veya gerekçesini açıklamak şartıyla red cevabı verilebilir.

Cevap, ilgili kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

2018-04-06T14:39:27+02:00