VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYITTA İSTİSNALAR 17.05.2018

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYITTA İSTİSNALAR 17.05.2018

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA TUTULACAK VERİ SORUMLULULARI

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları 02.04.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı (“Karar”) ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İlgili karar 15.05.2018 tarihli 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacak kişiler;

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.
  2. 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler.
  3. 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlara uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.
  4. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler.
  5. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar.
  6. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Link:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180516.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180516.htm

2018-05-17T13:51:07+02:00