ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ – 23.03.2018

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ – 23.03.2018

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yetkili kuruluş, ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgilerin, önlem kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili olacak şekilde duyurulmasını sağlamakla görevlidir.

Yetkili kuruluş, üreticinin yaptığı duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmazsa veya yetersiz görürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilan vererek bu bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru, yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin kim olduğunun tespit edilebildiği durumlarda ise bu duyuru, bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

Yetkili kuruluş, her durumda alınan önlem ve ürünün içerdiği riskleri resmi internet sitesinde duyurur.

2018-03-23T10:06:23+02:00