ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13.03.2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” kapsamına kooperatifler de dahil edilmiştir.

Esas sözleşmelerin ve ana sözleşmelerin imzalanma işlemi, değişiklikten önce yalnızca müdür huzuruna imzalanabiliyorken artık müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanabilecektir.

Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi için, MERSİS üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilmesi ve talep numarasının alınmış olması gerekir.

2018-04-06T14:31:28+02:00