Pay Tebliği 19 Şubat 2018

Pay Tebliği 19 Şubat 2018

PAY TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Pay Tebliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Maddeler

22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nde:

-“Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzı” nı düzenleyen 12. maddesinin yedinci fıkrası ve

 “Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü” nü düzenleyen 27. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Bu tebliğ 13.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Link

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180213.htm

2018-02-20T10:00:04+02:00