Katma Değer Vergisi (KDV) Mevzuatında Değişiklik Tasarısı 7 Mart 2018

Katma Değer Vergisi (KDV) Mevzuatında Değişiklik Tasarısı 7 Mart 2018

  • Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 28.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.
  • Tasarı kabul edilir ve yürürlüğe girerse, sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi mümkün hale gelecek ve 12 aylık sure 3 aya kadar indirilebilecek.
  • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına, Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası getirilecek.
  • Tasarıyla, KDV’den istisna tutulacak mal ve hizmetler genişletilerek kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler KDV’den istisna tutulacak.
  • Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı getirilecek.
  • Arsa karşılığı inşaat işlerinde de KDV matrahı daralacak, sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.
  • İkinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenecek.
2018-03-07T11:21:30+02:00