İlave İstihdam Yaratan İşverenlere Prim Teşvikleri Yasa Tasarısı 7 Mart 2018

İlave İstihdam Yaratan İşverenlere Prim Teşvikleri Yasa Tasarısı 7 Mart 2018

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, (“Tasarı”) 02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi. Ancak yasa henüz kabul edilmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmedi.

Tasarının 44. maddesi ve bu madde kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 19, 20 ve 21 ile ilave istihdam yaratan işverenler için ekonomik anlamda birçok destek öngörülmektedir.

Geçici maddeler ile getirilen yeniliklerin başında, 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinin işe aldıkları işçiler için, işverene 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki gelmektedir.

Geçici Madde 19 ile sağlanan bu prim desteği, 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak belirlenmiştir.

Ancak işyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

2018-03-07T11:37:32+02:00