TAŞINMAZ MÜLKİYETİ HUKUKU 2017-12-11T14:48:08+02:00

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ HUKUKU

Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasların ortasında kilit noktada yer almakta, ve özellikle geçtiğimiz dönemde bölgenin çekim ve finans merkezi haline gelmiştir.

Türkiye her yıl otuz milyondan fazla turist ağırlamakta olup Dünya’nın en fazla turist çeken beşinci ülkesi konumundadır.

Küresel bir finans başkenti olan İstanbul, yatırımcılara birçok gayrimenkul yatırımı projesi olanağı sunmakta, İzmir ve Antalya da turizm kapasiteleri ile gayrimenkule olan ilgiyi artırmaktadır.

2012 yılının sonlarında yürürlüğe giren 6302 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi’nde yapılan değişiklik ile yabancılara herhangi bir kısıtlama olmaksızın ülkemizde gayrimenkul edinme olanağı getirilmiştir. We provide comprehensive legal assistance to funds and investors, property management companies, contractors, hotels in all aspects of real estate projects and individual investors wishing to acquire properties in Turkey.

Bu bağlamda, bu alanda yatırım yapan fonlar, tüzel kişi ve bireysel yatırımcılardan oluşan, aralarında gayrimenkul yönetim şirketleri, inşaat şirketleri, gayrimenkul ortaklıkları, oteller ve proje danışmanlık şirketlerinin bulunduğu yerli ve yabancı müvekkillerimize kapsamlı hukuk hizmetleri sağlamaktayız.

Vermekte olduğumuz hukuki hizmetler, gayrimenkul projelerinin planlama, geliştirme, devralma, inşaat, yönetim ve satış aşamalarında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri ile, idari makamlardan gerekli izin ve ruhsatların alınması, idare ile ilişkilerin yürütülmesi hizmetlerini de içermektedir.

Bu kapsamda, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların dava, tahkim ya da alternatif çözüm yolları ile çözümü hususunda müvekkillerimizin temsili, verdiğimiz hizmetlerin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.