İŞ HUKUKU 2017-12-11T14:47:41+02:00

İŞ HUKUKU

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, faaliyet gösterdikleri alanın özellikleri ve gereklerine uygun bir şekilde, iş hukuku alanında hukuki görüş vermekte, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş hukuku alanında vermekte olduğumuz hukuki hizmetler, iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin gerektiğinde iş hukuku mevzuatına uygun olarak feshedilmesi, toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, iş akdi süresince işçi ve işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıkların, hukuka uygun bir şekilde çözümü konusunda hukuki destek sağlanmasını da kapsamaktadır.

Türk İş Hukukuna hakim olan işçi lehine yorum ve işçinin korunması ilkeleri nedeniyle, şirketler iş hukuku mevzuatı ile yargı içtihatlarını yakından takip etmek ve buna uygun davranmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda, iş hukuku alanında verdiğimiz hukuki hizmetlerin önemli bir kısmını, işveren ve işçiler arasında doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi ya da en aza indirilmesi oluşturmaktadır. Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, dava yoluyla çözümde müvekkillerin mahkeme önünde temsili sağlanmaktadır.

Vermekte olduğumuz hukuki hizmetlerin kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek kalifiye eleman eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin sağlanmasında yaşanan zorluklar gibi nedenlerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer alan rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulamalar ve hukuki girişimler de girmektedir.