FİKRİ MÜLKİYET 2017-12-11T14:47:29+02:00

FİKRİ MÜLKİYET

Müvekkillerimize, fikri mülkiyet hukukunun kapsadığı, marka ve patentler, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, güzel sanat eserlerinin korunması gibi pek çok alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Marka ve patent haklarının ihlali ve sair fikri mülkiyete tecavüz hallerinde, uyuşmazlıkların dava ve uzlaşma yoluyla çözümünde, müvekkillerimizi yetkili merciler önünde temsil etmekteyiz.