ENERJİ HUKUKU 2017-12-11T14:47:15+02:00

ENERJİ HUKUKU

Türkiye, zengin doğal kaynaklara sahip Ortadoğu ve Kafkasya ülkeleri ile ana tüketici konumundaki Batılı ülkeler arasında stratejik bir bağlantı noktası oluşturmaktadır. Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki önemli doğalgaz ve petrol boru hatları projeleri (Nabucco, TANAP, Kuzey Irak) uluslararası konsorsiyumlar tarafından, Türkiye’den de geçmek suretiyle inşa edilmektedir.

Türkiye, aynı zamanda Avrupa’daki en büyük enerji tüketicilerinden biri olarak,  özellikle son yirmi yıldan bu yana önde gelen enerji şirketlerinin hedefinde yer almaktadır. Halihazırda da pek çok enerji şirketi doğrudan yatırım ya da Türk şirketleri ile işbirliği olanaklarını değerlendirmek için Türkiye’ye gelmektedir.

Türkiye, geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra enerji üretimini çeşitlendirmeye, bu kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları ile artırmaya çalışmaktadır.

Türk enerji piyasalarının, küresel yatırımcılar için en karlı, dinamik, istikrarlı ve güvenilir pazarlardan olmaları nedeniyle, hukuk hizmetlerinin de bu sektöre uygun bir şekilde dinamik olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Aydaş Liman Kurman Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize, Türk Petrol Piyasası, Türk Elektrik Piyasaları ve Doğal Gaz Piyasası kapsamına giren hukuki konularda geniş kapsamlı ve özel olarak aşağıda hususlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız;

  • Şirket kuruluşu
  • Şirketler Hukuku ve Sözleşme Hukuku
  • İlgili mercilerden, gerekli lisansların alınması
  • Birleşme ve devralma işlemleri

Bunun yanı sıra, gerek Türk gerekse uluslararası madencilik şirketlerine kapsamlı hukuk hizmetleri sunmaktayız. Her ne kadar Türkiye petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin olmasa da, altın, krom, demir, nikel ve diğer pek çok maden bakımından zengin kaynaklara sahiptir. Türkiye, bahsedilen madenlerden bazılarının dünya rezervinin %70’den fazlasına sahiptir.

Bu bağlamda, büromuz, 5177 sayılı Türk Maden Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yerli ve yabancı şirketlere Maden Hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere vermekte olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MİGEM) verilen maden ruhsatlarının alınması,
  • Sözleşme hazırlanması,
  • Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) alımında yardımcı hizmetler,
  • Çevre Hukuku konularında hukuki danışmanlık,
  • Uyuşmazlıkların dava, tahkim, arabuluculuk yoluyla ya da sulhen çözümünde temsil.