DAVA ve TAHKİM YOLUYLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 2017-12-11T14:47:56+02:00

DAVA ve TAHKİM YOLUYLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Aydaş Liman Kurman, uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümünde müvekkillerine en iyi hizmeti vermeye odaklanmıştır.  Ticaret ve şirketler hukukunun kapsamına giren uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümü ile iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümü vermekte olduğumuz hizmetlerin temelini oluşturmaktadır.

Müvekkillerimizi, distribütörlük sözleşmeleri, satın alma, tedarik, acentelik ve inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere, ticari uyuşmazlıkların dava ve tahkim yoluyla çözümünde yetkili merciler önünde temsil etmekteyiz.

Ticari davalara ilişkin hizmetlerimiz arasında, haksız rekabet davaları ile maddi, manevi tazminat talepleri ve diğer ticari uyuşmazlıkların çözümü konuları ile alacakların takibi ve tahsili hususları da bulunmaktadır.

Müvekkillerimize yabancı hukuk mercilerinden almış oldukları mahkeme kararlarının Türkiye’nin taraf olduğu Lahey Sözleşmesi veya ikili antlaşmalar, hakem kararlarının ise yine taraf olduğumuz New York Konvansiyonu uyarınca tanınması ve tenfizi ile icrası konularında da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Sektörlere ilişkin bölümde, dava ve tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümü konusundaki hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.