deha

About admin

Deha Caman graduated from Çankaya University Computer Engineering Department in 2003. Deha Caman, who worked part-time at the university during his student years, made his first promotional CD and printed product designs. After his graduation, he started working full time as a Specialist in the Public Relations Office at the university. He worked in public relations for Works such as university web page design, production of promotional materials, event organizations, fair participation, and student community management. He worked for project planning of the university's promotional materials and marketing affairs. After completing his Master's in Business Administration in 2007, Çaman moved to IT Department in 2008. While working as a lecturer in the IT Department, he gave an Introduction to Computer course for a while. He worked and managed creative works such as university web pages management, printed product design and video editing within the IT Department. With the development of the university, he worked on the project of moving the entire university over CMS and managing it with multiple sites. Thanks to the system, all university departments and departments were placed in a position to manage their own web page contents and he gave training on the users. He took part in the project of establishing a distance education system within the university. He designed and set up a video shooting studio to prepare content for my distance education system. Also, he set up and create videos for a distance learning system about dementia which was founded by the government. He designed functions and UI of the university mobile application. During all these full-time studies, he took courses from Hacettepe University Computer Graphics and Game Design Graduate Department. He worked as a consultant to some companies for many years. The Projects were educational technologies modernization, Augmented Reality, Virtual Reality, industrial products with 3D depth camera, web site marketing strategies e-commerce platform. He took part in national state-supported projects. Çaman, who still works for a graphic agency's freelance web page designer, creative consultant and a private school's modernization for educational Technologies as a consultant. He likes shooting photos and editing videos. He also flies a drone whenever possible.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018

2018-02-05T15:28:44+02:00

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 30 OCAK 2018 tarihinde T.B.M.M. gündemine sunuldu. Kanun’un Meclis’in onayını müteakiben yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarının içerdiği yenilikler özetle; Anonim ve Limited Şirketler -Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylelikle başka [...]

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018 2018-02-05T15:28:44+02:00

Kamu İhalelerinde Tahkim Yargılaması 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:17:04+02:00

Mal alım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, yapım işleri, çerçeve anlaşmaları ihalelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yargısı kabul edildi. İlgili yönetmelikler 30 Aralık 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder. Türk Mahkemelerinin Tercih Edilmesi Halinde Eklenecek Sözleşme Metni [...]

Kamu İhalelerinde Tahkim Yargılaması 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:17:04+02:00

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:15:29+02:00

Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelere ilişkin üretim, ithalat ve kullanım ilkelerini düzenleyen 1907/2006/AT sayılı REACH( Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Tüzüğü, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. REACH Tüzüğü, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal [...]

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:15:29+02:00

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:12:51+02:00

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu Yönetmelik, [...]

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:12:51+02:00

Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarının Arttırılması 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:14:17+02:00

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ’’) 31 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci [...]

Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarının Arttırılması 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:14:17+02:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:12:53+02:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu1.1.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar vermiştir. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı olan asgari ücret 67,25 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret, ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Bu durumda, brüt asgari ücret 2.029,5 TL’dir. Net asgari ücret hesabı (TL/AY) ASGARİ ÜCRET [...]

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:12:53+02:00

%5 Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:11:26+02:00

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Gelir vergisi genel tebliği (“Tebliğ”) 23 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Gelir vergisi genel tebliği 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (“193 sayılı Kanun”) ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (“6824 sayılı Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam [...]

%5 Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:11:26+02:00

Zorunlu Arabuluculuk 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:09:17+02:00

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 3.Maddesi ile arabuluculuk müessesesi dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kanuna, bireysel yahut toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı haline [...]

Zorunlu Arabuluculuk 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:09:17+02:00

Birreysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kademeli Geçiş Sistemi 22 Aralık 2017

2017-12-23T12:48:54+02:00

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KADEMELİ GEÇİŞ SİSTEMİ Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 17 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na (“Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel [...]

Birreysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kademeli Geçiş Sistemi 22 Aralık 2017 2017-12-23T12:48:54+02:00

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Aralık 2017

2017-12-23T12:48:18+02:00

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesine (“Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin amacı 4734 sayılı Kamu İhale [...]

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Aralık 2017 2017-12-23T12:48:18+02:00