deha

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 25 blog entries.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018

2018-02-05T15:28:44+02:00

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 30 OCAK 2018 tarihinde T.B.M.M. gündemine sunuldu. Kanun’un Meclis’in onayını müteakiben yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarının içerdiği yenilikler özetle; Anonim ve Limited Şirketler -Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylelikle başka [...]

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018 2018-02-05T15:28:44+02:00

Kamu İhalelerinde Tahkim Yargılaması 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:17:04+02:00

Mal alım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, yapım işleri, çerçeve anlaşmaları ihalelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yargısı kabul edildi. İlgili yönetmelikler 30 Aralık 2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için idare, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih eder. Türk Mahkemelerinin Tercih Edilmesi Halinde Eklenecek Sözleşme Metni [...]

Kamu İhalelerinde Tahkim Yargılaması 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:17:04+02:00

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:15:29+02:00

Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelere ilişkin üretim, ithalat ve kullanım ilkelerini düzenleyen 1907/2006/AT sayılı REACH( Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Tüzüğü, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. REACH Tüzüğü, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla kimyasal madde imal eden veya ithal eden şirketlerin, imal ettikleri veya ithal ettikleri kimyasal [...]

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:15:29+02:00

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018

2018-01-22T14:12:51+02:00

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu Yönetmelik, [...]

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 22 Ocak 2018 2018-01-22T14:12:51+02:00

Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarının Arttırılması 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:14:17+02:00

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ’’) 31 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu Tebliğin amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci [...]

Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarının Arttırılması 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:14:17+02:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:12:53+02:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu1.1.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar vermiştir. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı olan asgari ücret 67,25 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret, ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Bu durumda, brüt asgari ücret 2.029,5 TL’dir. Net asgari ücret hesabı (TL/AY) ASGARİ ÜCRET [...]

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:12:53+02:00

%5 Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:11:26+02:00

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Gelir vergisi genel tebliği (“Tebliğ”) 23 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Gelir vergisi genel tebliği 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (“193 sayılı Kanun”) ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (“6824 sayılı Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam [...]

%5 Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:11:26+02:00

Zorunlu Arabuluculuk 5 Ocak 2018

2018-01-06T23:09:17+02:00

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 3.Maddesi ile arabuluculuk müessesesi dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kanuna, bireysel yahut toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı haline [...]

Zorunlu Arabuluculuk 5 Ocak 2018 2018-01-06T23:09:17+02:00

Birreysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kademeli Geçiş Sistemi 22 Aralık 2017

2017-12-23T12:48:54+02:00

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE KADEMELİ GEÇİŞ SİSTEMİ Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 17 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na (“Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel [...]

Birreysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kademeli Geçiş Sistemi 22 Aralık 2017 2017-12-23T12:48:54+02:00

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Aralık 2017

2017-12-23T12:48:18+02:00

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesine (“Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç ve Kapsam Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin amacı 4734 sayılı Kamu İhale [...]

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Aralık 2017 2017-12-23T12:48:18+02:00