deha

About admin

Deha Caman graduated from Çankaya University Computer Engineering Department in 2003. Deha Caman, who worked part-time at the university during his student years, made his first promotional CD and printed product designs. After his graduation, he started working full time as a Specialist in the Public Relations Office at the university. He worked in public relations for Works such as university web page design, production of promotional materials, event organizations, fair participation, and student community management. He worked for project planning of the university's promotional materials and marketing affairs. After completing his Master's in Business Administration in 2007, Çaman moved to IT Department in 2008. While working as a lecturer in the IT Department, he gave an Introduction to Computer course for a while. He worked and managed creative works such as university web pages management, printed product design and video editing within the IT Department. With the development of the university, he worked on the project of moving the entire university over CMS and managing it with multiple sites. Thanks to the system, all university departments and departments were placed in a position to manage their own web page contents and he gave training on the users. He took part in the project of establishing a distance education system within the university. He designed and set up a video shooting studio to prepare content for my distance education system. Also, he set up and create videos for a distance learning system about dementia which was founded by the government. He designed functions and UI of the university mobile application. During all these full-time studies, he took courses from Hacettepe University Computer Graphics and Game Design Graduate Department. He worked as a consultant to some companies for many years. The Projects were educational technologies modernization, Augmented Reality, Virtual Reality, industrial products with 3D depth camera, web site marketing strategies e-commerce platform. He took part in national state-supported projects. Çaman, who still works for a graphic agency's freelance web page designer, creative consultant and a private school's modernization for educational Technologies as a consultant. He likes shooting photos and editing videos. He also flies a drone whenever possible.

İlave İstihdam Yaratan İşverenlere Prim Teşvikleri Yasa Tasarısı 7 Mart 2018

2018-03-07T11:37:32+02:00

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, (“Tasarı”) 02.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi. Ancak yasa henüz kabul edilmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmedi. Tasarının 44. maddesi ve bu madde kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici Madde 19, 20 ve 21 ile ilave [...]

İlave İstihdam Yaratan İşverenlere Prim Teşvikleri Yasa Tasarısı 7 Mart 2018 2018-03-07T11:37:32+02:00

Vergiye Uyumlu Amme Borçlularına Tecil Uygulaması 7 Mart 2018

2018-03-07T10:52:20+02:00

7020 sayılı kanunun 7. maddesinde 6183 sayılı kanuna eklenen Madde 48/a ile 1.1.2018 tarihinden itibaren vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ile ilgili kolaylıklar getirilmiştir. Maddeye göre kolaylaştırılmış tecil uygulamasından yaralanabilmek için mükelleflerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir: Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, [...]

Vergiye Uyumlu Amme Borçlularına Tecil Uygulaması 7 Mart 2018 2018-03-07T10:52:20+02:00

Katma Değer Vergisi (KDV) Mevzuatında Değişiklik Tasarısı 7 Mart 2018

2018-03-07T11:21:30+02:00

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 28.02.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Tasarı kabul edilir ve yürürlüğe girerse, sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi mümkün hale gelecek ve 12 [...]

Katma Değer Vergisi (KDV) Mevzuatında Değişiklik Tasarısı 7 Mart 2018 2018-03-07T11:21:30+02:00

İflas Erteleme Kurumu Kaldırılıyor 7 Mart 2018

2018-03-07T11:14:37+02:00

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.02.2018’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı, ancak henüz yürürlüğe girmedi. Tasarının 3. maddesi ile Olağanüstü Hal döneminde uygulaması durdurulan iflas ertelemesi kurumu kaldırılmış, yerine tasarının 12. maddesiyle değiştirilen konkordato kurumu getirilmiştir. Bu değişiklikle, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin konkordato [...]

İflas Erteleme Kurumu Kaldırılıyor 7 Mart 2018 2018-03-07T11:14:37+02:00

Pay Tebliği 19 Şubat 2018

2018-02-20T10:00:04+02:00

PAY TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Pay Tebliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlükten Kaldırılan Maddeler 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nde: -“Halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzı” nı düzenleyen 12. maddesinin yedinci fıkrası ve  -“Payları borsada işlem [...]

Pay Tebliği 19 Şubat 2018 2018-02-20T10:00:04+02:00

Özel Durumlar Tebliği 19 Şubat 2018

2018-02-20T09:59:03+02:00

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. ESKİ HALİ MADDE 12 – (1) Açıklama yükümlülüğü; a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem [...]

Özel Durumlar Tebliği 19 Şubat 2018 2018-02-20T09:59:03+02:00

Katma Değer Vergisi Düzenlemesi 19 Şubat 2018

2018-02-20T09:56:22+02:00

TBMM’YE SUNULAN TORBA YASA İLE VERGİ KANUNUNA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 75 maddelik Torba Yasa Tasarısı 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Tasarının odak noktası yatırımı, üretimi ve istihdamı arttırmak olmasına rağmen, tasarı Ar-Ge faaliyetlerini ilgilendiren harcamalarda da önemli vergi muafiyetleri sağlıyor. Yasa tasarısının 31. maddesi ile Vergi Kanunu’na geçici 39. Madde eklendi. Bu maddeyle, 17.04.1957 tarihli ve 6948 [...]

Katma Değer Vergisi Düzenlemesi 19 Şubat 2018 2018-02-20T09:56:22+02:00

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 19 Şubat 2018

2018-02-20T09:55:38+02:00

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. KAPSAM Bu yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların; 1)ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, 2)yetki belgesinin verilmesi, [...]

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 19 Şubat 2018 2018-02-20T09:55:38+02:00

Döviz Kredilerine İlişkin Yönetmelik 19 Şubat 2018

2018-02-20T09:54:11+02:00

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (“YÖNETMELİK”) Yönetmelik 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. YÖNETMELİĞİN AMACI Bu Yönetmeliğin amacı, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) belirleyeceği firmalardan, bilgi [...]

Döviz Kredilerine İlişkin Yönetmelik 19 Şubat 2018 2018-02-20T09:54:11+02:00

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018

2018-02-05T15:31:19+02:00

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 2 Şubat 2018 tarihinde T.B.M.M. gündemine sunuldu ancak yürürlüğe henüz girmedi. İçerdiği yenilikler özetle; İflas Erteleme Kurumunun Kaldırılması -İflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılarak konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Ticari Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması-Tahkim Kararlarına Karşı Yargı [...]

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 5 Şubat 2018 2018-02-05T15:31:19+02:00