altanliman_u03ky5n0

About altanliman

This author has not yet filled in any details.
So far altanliman has created 9 blog entries.

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYITTA İSTİSNALAR 17.05.2018

2018-05-17T13:51:07+02:00

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA TUTULACAK VERİ SORUMLULULARI Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları 02.04.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı (“Karar”) ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İlgili karar 15.05.2018 tarihli 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacak kişiler; Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası [...]

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYITTA İSTİSNALAR 17.05.2018 2018-05-17T13:51:07+02:00

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

2018-04-06T14:39:27+02:00

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e göre, kişisel verileri işlenen bütün gerçek kişiler, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bütün talepleri hakkında veri sorumlusuna başvurabilirler. Bu talepler, yazılı olarak, şu şekillerde veri sorumlusuna iletilir: Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla, Güvenli elektronik imza vasıtasıyla, Mobil imza vasıtasıyla, [...]

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 2018-04-06T14:39:27+02:00

KAMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ

2018-04-06T14:37:12+02:00

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10), 23.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’e, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm eklenmiştir. Anılan bölüm, devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil [...]

KAMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ 2018-04-06T14:37:12+02:00

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

2018-04-06T14:34:39+02:00

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018’de, 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun maddelerinin çoğunluğu, yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesine yapılan ekleme uyarınca, işverenin kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağladığı menfaatler, gelir vergisinden muaf tutulmuştur. İşverence bu hizmetin verilmediği [...]

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 2018-04-06T14:34:39+02:00

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

2018-04-06T14:31:28+02:00

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13.03.2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” kapsamına kooperatifler de dahil edilmiştir. Esas sözleşmelerin ve ana sözleşmelerin imzalanma işlemi, değişiklikten önce yalnızca müdür huzuruna imzalanabiliyorken artık müdür veya müdür yardımcısı [...]

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 2018-04-06T14:31:28+02:00

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – 23.03.2018

2018-03-23T10:10:17+02:00

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bünyesindeki Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 karar no’lu “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” başlıklı kararı, 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar’da, KVKK’nın internet sitesinde yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen teknik ve idari tedbirlerle birlikte Karar’da sayılan önlemlerin de alınması gerektiği belirtilmiştir. Karar’a göre, [...]

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER – 23.03.2018 2018-03-23T10:10:17+02:00

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – 23.03.2018

2018-03-23T10:09:12+02:00

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, (“Tebliğ”) 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ’in 4. Maddesine göre, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, asgari olarak aşağıdaki konuları içerecek şekilde belirlenmiştir: a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel [...]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – 23.03.2018 2018-03-23T10:09:12+02:00

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GETİRİLEN YENİLİKLER – 23.03.2018

2018-03-23T10:07:29+02:00

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun getirdiği temel değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Tapu Kanunu’nun değiştirilen 26. Maddesi’yle, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatifleri ile tam kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat [...]

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GETİRİLEN YENİLİKLER – 23.03.2018 2018-03-23T10:07:29+02:00

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ – 23.03.2018

2018-03-23T10:06:23+02:00

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yetkili kuruluş, ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgilerin, önlem kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili olacak şekilde duyurulmasını sağlamakla görevlidir. Yetkili kuruluş, üreticinin yaptığı duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmazsa veya [...]

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ – 23.03.2018 2018-03-23T10:06:23+02:00