ANA SAYFA 2017-12-11T14:28:47+02:00

 

Aydaş Liman Kurman

 

Tarafından Tanınmaktadır

 

ÇALIŞMA ALANLARI

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Halka açık şirketler, finans kurumları ve yatırım bankalarından oluşan müvekkillerimize sermaye piyasalarını ilgilendiren hukuki konularda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

devamını oku…

ŞİRKETLER HUKUKU / BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirketler Hukuku alanında verdiğimiz hukuki hizmetler, müvekkillerimize şirketler hukukuna ilişkin tüm hususlarda yönlendirici ve destekleyici hukuki görüş ve yardım sunmayı içermektedir.

devamını oku…

TİCARET HUKUKU

Avukatlık Büromuz, satım, distribütörlük, acentelik, lisans, franchise, taşeron, araştırma ve geliştirme, lojistik, ambalajlama, tedarik vb. de dahil olmak üzere her nevi ticari sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerin yönetimi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

devamını oku…

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku konusunda vermekte olduğumuzu hukuki hizmetler, değişik sektörlerdeki birleşme ve devralma işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ile Rekabet Kurulu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve takibi, yürütülen soruşturmaların takibi hizmetlerini kapsamaktadır.

devamını oku…

ENERJİ HUKUK

Türkiye, zengin doğal kaynaklara sahip Ortadoğu ve Kafkasya ülkeleri ile ana tüketici konumundaki Batılı ülkeler arasında stratejik bir bağlantı noktası oluşturmaktadır.Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki önemli doğalgaz ve petrol boru hatları projeleri (Nabucco, TANAP, Kuzey Irak) uluslararası konsorsiyumlar tarafından, Türkiye’den de geçmek suretiyle inşa edilmektedir.

devamını oku…

FİKRİ MÜLKİYET

Müvekkillerimize, fikri mülkiyet hukukunun kapsadığı, marka ve patentler, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, güzel sanat eserlerinin korunması gibi pek çok alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

devamını oku…

İŞ HUKUKU

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, faaliyet gösterdikleri alanın özellikleri ve gereklerine uygun bir şekilde, iş hukuku alanında hukuki görüş vermekte, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

devamını oku…

DAVA ve TAHKİM YOLUYLA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Aydaş Liman Kurman, uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümünde müvekkillerine en iyi hizmeti vermeye odaklanmıştır.  Ticaret ve şirketler hukukunun kapsamına giren uyuşmazlıkların dava, tahkim ve alternatif çözüm yolları ile çözümü ile iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümü vermekte olduğumuz hizmetlerin temelini oluşturmaktadır.

devamını oku…

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ HUKUKU

Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasların ortasında kilit noktada yer almakta, ve özellikle geçtiğimiz dönemde bölgenin çekim ve finans merkezi haline gelmiştir.

devamını oku…

SPOR HUKUKU

Spor endüstrisi, son yıllarda, büyük bir endüstri haline gelmiştir. Spor kuruluşlarına yapılan yatırımlar, spor alanındaki ticari faaliyetler ve spor müsabakalarının yayını, küresel ölçekte hukuki destek ihtiyacı doğurmaktadır.

devamını oku…